Steel Structures

رديف نام شركت خريدار نوع قرارداد نما استراکچر و  سازه های فلزی مدت اجراء كار
زمان ساخت طبق قرارداد تاريخ
شروع خاتمه
1 سيمان اردبيل PC سيمان اردبيل سوله 10 هفته بهمن74 ارديبهشت75
2 سيمان اصفهان EPC آقاي صبوخانيان سوله 10 ماه تير84 فروردين85
3 بنياد مسكن PC آقاي اعلم الهدي ساخت قوطي 60 روز مرداد84 مهر84
4 وزارت كشور PC آقاي اعلم الهدي ساخت قوطي و آهن آلات 1 ماه دي84 بهمن 84
5 كشور عراق EPC آقاي رحيمي تيرهاي برق 2ماه خرداد84 مرداد84
6 اداره جهاد كشاورزي PC آقاي ملايري سوله 6 ماه ارديبهشت86 مرداد 86
7 شرکت مپنا بویلر PC آقای رجبی قوطی استند حمل مبدل حرارتی(هارپ) 1 ماه مهر89 آبان89
8 شرکت پترو پارس ایران PC مهندس علیرضایی طراحی و مهندسی و ساخت و نصب  12000تن   اسکلت فلزی فاز 19 پارس جنوبی 24 ماه تير 90 اسفند 92
9 شرکت کانرود سازه PC مهندس شکیبی                فروش هندریل و لدر 100 روز اسفند 92 تیر 93
10 شرکت پترو پارس ایران PC مهندس علیرضایی طراحی و مهندسی و ساخت و نصب  1310تن   اسکلت فلزی فاز 19 پارس جنوبی 6 ماه اسفند 92 خرداد94
11 شرکت مسکن زاینده رود PC آقای مهندس مدرس هاشمی خرید و ساخت و نصب اسکلت فلزی 1100 تن  پروژه تجاری اداری چهارباغ بالا 4 ماه اردیبهشت 95 در حال انجام
12 شرکت چگالش PC آقای مهندس افشار طارمی اسکلت فلزی  720 تن پروژه تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان 5 ماه خرداد 95 در حال انجام
13 شرکت نارگان PC آقای مهندس کیهانی و فرجی اسکلت فلزی  1700 تن پروژه تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان 5 ماه بهمن 95 در حال انجام
14 شرکت فرایند طرح گستر EPC آقای مهندس آقابابایی 1200 تن اسکلت فلزی مجتمع کودشیمیایی لردگان 1 سال اردیبهشت96 درحال انجام