با حضور فعالان بازار سرمایه؛ نخستین صندوق پروژه کشور معرفی شد

جمعی از مدیران ارشد کارگزاری، تأمین سرمایه، صندوق‌ها و سبدگردانان و سرمایه‌گذاری کانون نهادهای سرمایه گذاری جهت آشنایی با توانمندی‌ها و قابلیت‌های گروه مپنا و ایجاد نخستین صندوق پروژه ایران در نیروگاه پرند، از شرکت تولید برق پرند مپنا بازدید کردند.

این مراسم روز چهارشنبه هشتم شهریور و در ادامه برنامه‌ریزی برای پذیره‌نویسی صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا برگزار شد. در نشست آغازین این رویداد، ابتدا “محمدرضا شریفی” مدیر پروژه نیروگاه پرند به تشریح فعالیت‌ها و ساختار نیروگاه تولید پرند مپنا پرداخت و در زمینه توانمندی‌ها و دستاوردهای گروه مپنا در تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی توضیحاتی را ارائه کرد.

“علی اسلامی” رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی نیز عملکرد و ساختار صندوق آرمان پرند مپنا را ارائه کرد و به سوالات مطرح از سوی مدعوین پاسخ داد.

در این بازدید “محسن میرزایی” معاون اقتصادی و مالی شرکت مپنا تصریح کرد: این نخستین صندوق پروژه کشور است که مپنا به عنوان ناشر اوراق آن، تکمیل پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مپنا را تأمین مالی می‌کند.

وی میزان سرمایه “صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا” را حدود سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این مبلغ، ٣۵٠ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شود و مابقی توسط گروه مپنا تأمین شده است.

پس از آن مدعوین از بخش‌های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی پرند بازدید کردند تا در جریانِ آشنایی با بخشی از دستاوردهای گروه مپنا قرار گیرند.